Lille London

Biljard regler


SPILLETS GANG
I disiplinen 8-ball spilles det med en hvit køball og femten objektballer, nummerert fra 1 til 15. Den ene spilleren må spille på baller nummerert fra 1 til 7, ensfargede, mens den andre spilleren har 9 til 15, stripete baller.

8-ball spilles med melding, dvs. at spilleren må fortelle hvilken ball han skal senke og i hvilket hull den skal senkes. Den spilleren som først senker alle baller fra sin gruppe, for så å senke 8-ballen på et godkjent støt, vinner partiet (gamet).

Baller som er senket på et feilstøt forblir liggende i hullet, enten de tilhører spilleren eller motstanderen. Åpningsstøtet er ikke et meldingsstøt. En spiller som foretar åpningsstøtet i 8-ball kan alltid fortsette å spille så lenge han har senket en objektball på et gyldig åpningsstøt.

BALLOPPLEGG
Ballene legges opp i en triangel på bordets fotende. 8-ballen legges i triangelens senter, den fremste ballen på fotpunktet, en stripet ball i det ene hjørnet og en ensfarget i det andre.

ALTERNERT ÅPNINGSSTØT (BREKK)
Spillerne brekker annenhver gang.

GODKJENT ÅPNINGSSTØT
Et gyldig åpningsstøt er når spilleren, med køballen plassert bak hodelinjen enten (1) senke en ball, eller (2) sørge for at minst fire objektballer treffer et vant. Om dette ikke lykkes, er det et feilstøt, og motstanderen har muligheten for (1) akseptere ballenes posisjoner og fortsette, eller (2) få ballene lagt opp på ny, og enten selv foreta et nytt åpningsstøt eller forlange at spilleren gjør et nytt forsøk.

FORLØP VED ET GYLDIG ÅPNINGSSTØT
Hvis spilleren forløper på et ellers gyldig åpningsstøt; (1) alle senkede baller blir liggende, unntatt 8-ballen, (2) det er et feilstøt, (3) bordet er åpent. MRK. Den innkommende spilleren har ball i hand bak hodelinjen, og kan ikke spille på baller bak denne linjen uten at køballen ført har passert linjen for så å returnere bak hodelinjen og treffe objektballen. (Ved forløp på et ellers gyldig åpningsstøt kan det ikke kreves nytt åpningsstøt).

OBJEKTBALLER HOPPER AV BORDET VED ÅPNINGSSTØT
I slike tilfelle er det feilstøt, og den innkommende spiller har mulighet (1) godta ballenes posisjoner og fortsette, eller (2) ta køball i hand bak hodelinjen og fortsette. Objektballer som er hoppet av bordet skal replasseres i nummerisk orden på fotprikken og rett ned mot fotvantet.

8-BALLEN SENKET PÅ ÅPNINGSSTØTET
Spilleren kan be om nytt opplegg, eller replassere 8-ballen og fortsette. Om spilleren forløper mens han senker 8-ballen på åpningsstøtet, har den innkommende spilleren rett til et nytt opplegg eller å replassere 8-ballen og fortsette spillet med ball i hand bak hodelinjen.

ÅPENT BORD
Bordet er åpent når valg av ballgruppe ennå ikke er bestemt. Når bordet er åpent er det lov å treffe en ensfarget for å senke en stripet eller vice-versa. MRK. Bordet er alltid åpent etter et åpningsstøt. Imidlertid, når bordet er åpent og 8-ballen er den første ballen som treffes, skal ingen ball senkes i favør av spilleren. Spilleren mister sin tur, senkede baller forblir liggende, og den innkommende spilleren fortsetter med bordet fremdeles åpent.

VALG AV BALLGRUPPE
Valget av ensfargede eller stripete baller blir ikke avgjort på åpningsstøtet selv om det senkes ball(er) fra bare en eller begge grupper. BORDET ER ALLTID ÅPENT ETTER BREKKET. Ballgruppen bestemmes kun når en spiller senker en meldt ball på et gyldig støt etter åpningsstøtet.

GYLDIG STØT
På alle støt, (unntatt åpningsstøtet og når bordet er åpent), må spilleren først treffe en ball fra sin egen gruppe, og så (1) senke en ball, eller (2) sørge for at enten køballen eller en nummerert ball treffer et vant. Oppfylles ikke disse krav, er det et feilstøt.

SAFE STØT
Av taktiske grunner kan en spiller velge å senke en objektball og også avslutte sin tur. Dette gjøres ved å melde “safe” på forhånd. Et safestøt er å betrakte som et legalt støt, (om ikke andre feil gjøres). Hvis “safe” ikke er meldt, og en av spillerens baller senkes, må spilleren fortsette. Baller senket på et safe støt forblir liggende.

FORTSETTELSE
En spiller fortsetter å spille inntil han mislykkes i lovlig å senke en ball fra sin gruppe. Etter at en spiller har senket alle sine baller, skal han senke 8-ballen.

STRAFF FOR FEILSTØT
Når en spiller gjør et feilstøt, får motstanderen ball i hand. Denne vil nå kunne plassere køballen hvor han vil på bordet, (unntatt etter åpningsstøtet, da køballen skal plasseres bak hodelinjen).

KOMBINASJONSSTØT
Kombinasjonsstøt er tillatt. Imidlertid kan ikke 8-ballen bli brukt som første ball i en kombinasjon. Når en spiller utfører et kombinasjonsstøt, må han først berøre en ball fra sin egen gruppe.

ULOVLIG SENKEDE BALLER
En ball er ulovlig senket når, (1) ballen senkes i forbindelse med et feilstøt, eller (2) ballen senkes i et annet hull enn det meldte, eller (3) en “safe” er meldt før støtet. Ulovlig senkede baller forblir liggende.

OBJEKTBALL HOPPER AV BORDET
Om en objektball hopper av bordet, er det feilstøt og tap av tur, unntatt om det er 8-ballen, i så fall er det tapt parti. Alle baller som hopper av bordet skal replasseres i nummerisk orden på fotprikk og rett ned mot fotvantet.

SPILL PÅ 8-BALLEN
Når man spiller på 8-ballen, er et forløp eller en feil ikke tap av parti så lenge 8-ballen ikke senkes eller hopper av bordet. Den innkommende spiller har ball i hand. MRK. Et kombinasjonsstøt kan aldri gjøres for å lovlig senke 8-ballen.

TAPT PARTI
Partiet er tapt når spilleren:

  • Begår en feil når 8-ballen senkes (unntatt se 8-ball senket ifm åpningsstøt).
  • Forårsaker at 8-ballen hopper av bordet.
  • Senker 8-ballen i et hull annet enn det meldte.
  • Senker 8-ballen når denne ikke er den lovlige objektballen.

FEILSTØT
Et feilstøt medfører tap av tur og overlatelse av bordet til motstanderen. Feil er:

  • Ingen ball går i hull eller vant etter treff.
  • Spilleren ikke har minst et ben på gulvet når han støter.
  • Spilleren berører (toucher) en ball med kø, hår, klær, kroppsdel, kritt etc.
  • Køballen forløper eller hopper av bordet.
  • Spilleren ikke først treffer en ball fra egen gruppe.
  • Baller etter et støt kommer i ro på andre steder enn på bordet, oppå vantet, gulvet etc.